Bütüncül (Entegratif-Eklektik) Psikoterapi

Bütüncül (Entegratif-Eklektik) Psikoterapi

Tek bir psikoterapi yaklaşımına bağlı kalmaktansa, duruma ve danışanın ihtiyaçlarına göre esneklik gösterebilen bir terapi geleneğidir.  Eldeki olaya veya veriye uygulanabilecek en iyi tekniği veya teoriyi arar. Örneğin eklektik yaklaşımlı bir terapist, basit fobileri davranışçı, kimlik bunalımıyla, arayışıyla ego destekleyici psikoterapi,  ilişkili rahatsızlıkları varoluşçu, bazı histerik semptomları psikanalitik, bazı depresyon türlerini farmakolojik yöntemlerle tedavi etme yoluna gidebilir.

Bütüncül Psikoterapi bağlamında değerlendirecek olursak, hastayı iyileştiren etmenleri şu şekilde sırayalabiliriz:


 • Dinlemek-Dinlenilmek
 • Ayırtetmek
 • Saygı
 • Sosyal Etki
 • Pekiştireç
 • Anlamak-Anlaşılmak
 • Hissetmek-Hissedilmek (empati, eşduyum)
 • Güven Oluşturmak
 • Terapistin Uzmanlığı
 • Terapistin Nötr Olması
 • Terapistin Aktarım Oluşmasına İzin Vermesi
 • Terapistin Doğru Karşı Aktarım Geliştirmesi
 • Terapistin Zamanında Bağlanmaya İzin Vermesi
 • Bilgilendirmek
 • Teşhisi Netleştirmek
 • Eğitmek-Öğretmek
 • Zamanında Yorumlamak
 • Bütünlüğü Kaçırmayıp Süreç İçinde Hastayı Taşımak
 • Yakınmaların nitelik ve nicelikleri (bedensel, ruhsal, davranışsal):
 • Yakınmaların başlayış biçimleri, ortaya çıkarıcı etmenler ve süreleri
 • Hastanın yakınmalarına karşı tutumu
 • Olumsuz çekirdek belirtilerin varlığı
 • Sosyal Senkronizasyon
 • Hayatı Anlamlandıracak Alanlara Yönlendirmek
 • Zamanında Ayrışmaya İzin Vermek

Psikolog Nedir?

Psikologlar, duygusal, zihinsel ve davranışsal işlev ve süreçleri sistematik olarak inceleyen, bu alanlarda gözlem ve değerlendirmeler yapan, üniversitelerin fen-edebiyat fakültesi psikoloji bölümlerinde 4 yıllık lisans eğitimin tamamlamış kişilerdir.

Psikoterapist Kimdir?

Psikoterapiyi dünyaca bilimsel olarak kabul edilmiş herhangi bir terapi ekolü üzerinde yıllarca eğitim alıp uzmanlaşmış kişiler yaparlar.

Psikolojik Danışman, Danışmanlık Nedir?

Psikoljik danışman Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık alanında dört yıllık üniversite eğitimini tamamlayan kişidir.

Psikanalitik, Dinamik Psikoterapiler

Geçmiş ne kadar geride kalmış olsa da bugünkü bizi kişiliğimizi oluşturan geçmiş yaşam deneyimlerimiz ve anılarımızdır.

Kısa Süreli Terapiler

Genellikle maksimum 25 seans süren kısa süreli psikoterapi, hedef yönelimli ve aktiftir. Kısa süreli oluşu seans sayısı ile değil, danışanların belli bir hedefe ulaşabilmeleri için düşünce, duygu ve davranışlarını değiştirmeleri için destek verirken zamanı mümkün olduğunca verimli bir şekilde kullanmayı niyet edinmesi ile tanımlanmıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapiler

Bilişsel-davranışçı psikoterapi; görselleştirme, canlandırma, düşünme ,deneme ödevleri ve benzeri bilişsel süreçlerden ve çeşitli davranış değiştirme ilkelerinden yararlanarak kişinin hayatını olumsuz

EMDR-EFT

EMDR rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra fobiler,performans kaygısı,panik bozukluk,beden algısı bozukluğu,yas kronik ağrı,ve farkındalıkların oluşmasında kullanılan psikolojik yöntemdir.

Bütüncül (Entegratif-Eklektik) Psikoterapi

Tek bir psikoterapi yaklaşımına bağlı kalmaktansa, duruma ve danışanın ihtiyaçlarına göre esneklik gösterebilen bir terapi geleneğidir. Eldeki olaya veya veriye uygulanabilecek en iyi tekniği veya teoriyi arar. Örneğin eklektik yaklaşımlı bir terapist.....

Hipnoterapi

Hipnozun çeşitli tanımları olmasına rağmen ,bu tanımlardan bazıları şöyledir.beyinsel fonksiyonların çalıştığı uyku halinin olmadığı öze dönüş içsel bir yolculuktur. Beynin iki yarım küresinin bir iletişim halidir.

Varoluşçuluk

Varoluşuna anlam arayan insanın cevaplamaya çalıştığı temel beş soru şöyle sıralanabilir:
 1. Hayatın anlamı nedir?
 2. Geleceği bilmek ve belirlemek mümkün müdür?
 3. Ölümden başka bir hakikat var mıdır?
 4. Kaderimizin sorumluluğu kime aittir?
 5. Hayatta yalnız mıyız?