Psikanalitik, Dinamik Psikoterapiler

Psikanalitik, Dinamik Psikoterapiler

Geçmiş ne kadar geride kalmış olsa da bugünkü bizi kişiliğimizi oluşturan geçmiş yaşam deneyimlerimiz ve anılarımızdır.

Belki geçmişi geri getiremeyiz yada değiştiremeyiz ama bugün ki biz geleceğimiz olacaktır.Bu nedenle kişinin şimdiye kadar oluşturduğu sahte veya patolojik kişililiği üzerinde yapacağı onarım ve değişim süreci psikanaliz veya psikodinamik psikoterapilerle olabilir.

Psikanalitik teori erken çocukluk yaşantılarını geçmiş yaşam deneyimleri ,bilinç dışının ve psikolojik gelişim dönemlerini vurgulayan bir kişilik kuramıdır.

Freud’dan bu yana pek çok öğreti doğmuşsa da hepsinin ortak noktası intrapsişik yapıda kişiliğe ve değişimine yönelik çalışır.

Serbest çağrışım, rüya analizi ve transferans yoluyla rüyaların, arzuların ve direncin analiz edilmesi, çatışma ve travmaların su yüzüne çıkarılması, kısacası kişinin kendisine dair farkındalık kazanmasının sağlanması ive Kişilerin gelecek yaşamında ki büyük değişim ancak  psikanalitik ve psikodinamik tedavilerin ortak amacıdır.

Psikanalitik ve psikodinamik yaklaşım, farklı öncelikler ve insana ilişkin farklı yorumlar üzerinden gelişmiş bir disiplindir ve terapiye her kişinin geçmesi gereken, hayat değiştirici bir süreç olarak bakar ve bu bakış açısının bir yansıması olarak psikanaliz sürecinin uzun yıllar sürmesi şaşırtıcı değildir.

Psikolog Nedir?

Psikologlar, duygusal, zihinsel ve davranışsal işlev ve süreçleri sistematik olarak inceleyen, bu alanlarda gözlem ve değerlendirmeler yapan, üniversitelerin fen-edebiyat fakültesi psikoloji bölümlerinde 4 yıllık lisans eğitimin tamamlamış kişilerdir.

Psikoterapist Kimdir?

Psikoterapiyi dünyaca bilimsel olarak kabul edilmiş herhangi bir terapi ekolü üzerinde yıllarca eğitim alıp uzmanlaşmış kişiler yaparlar.

Psikolojik Danışman, Danışmanlık Nedir?

Psikoljik danışman Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık alanında dört yıllık üniversite eğitimini tamamlayan kişidir.

Psikanalitik, Dinamik Psikoterapiler

Geçmiş ne kadar geride kalmış olsa da bugünkü bizi kişiliğimizi oluşturan geçmiş yaşam deneyimlerimiz ve anılarımızdır.

Kısa Süreli Terapiler

Genellikle maksimum 25 seans süren kısa süreli psikoterapi, hedef yönelimli ve aktiftir. Kısa süreli oluşu seans sayısı ile değil, danışanların belli bir hedefe ulaşabilmeleri için düşünce, duygu ve davranışlarını değiştirmeleri için destek verirken zamanı mümkün olduğunca verimli bir şekilde kullanmayı niyet edinmesi ile tanımlanmıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapiler

Bilişsel-davranışçı psikoterapi; görselleştirme, canlandırma, düşünme ,deneme ödevleri ve benzeri bilişsel süreçlerden ve çeşitli davranış değiştirme ilkelerinden yararlanarak kişinin hayatını olumsuz

EMDR-EFT

EMDR rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra fobiler,performans kaygısı,panik bozukluk,beden algısı bozukluğu,yas kronik ağrı,ve farkındalıkların oluşmasında kullanılan psikolojik yöntemdir.

Bütüncül (Entegratif-Eklektik) Psikoterapi

Tek bir psikoterapi yaklaşımına bağlı kalmaktansa, duruma ve danışanın ihtiyaçlarına göre esneklik gösterebilen bir terapi geleneğidir. Eldeki olaya veya veriye uygulanabilecek en iyi tekniği veya teoriyi arar. Örneğin eklektik yaklaşımlı bir terapist.....

Hipnoterapi

Hipnozun çeşitli tanımları olmasına rağmen ,bu tanımlardan bazıları şöyledir.beyinsel fonksiyonların çalıştığı uyku halinin olmadığı öze dönüş içsel bir yolculuktur. Beynin iki yarım küresinin bir iletişim halidir.

Varoluşçuluk

Varoluşuna anlam arayan insanın cevaplamaya çalıştığı temel beş soru şöyle sıralanabilir:
  1. Hayatın anlamı nedir?
  2. Geleceği bilmek ve belirlemek mümkün müdür?
  3. Ölümden başka bir hakikat var mıdır?
  4. Kaderimizin sorumluluğu kime aittir?
  5. Hayatta yalnız mıyız?