Psikolog Nedir?

Psikolog Nedir?

Psikolojinin son yıllarda ki en net tanımı;İnsan ve hayvan davranışları ve zihinsel işleyişler bilimi olarak oluşmuştur.

Yani; İnsan psikolojisini tanımlarken anahtarlarımız:,kişisel veya kişiler arası boyutlarda

  1. Duygusal isleyiş: kişilerin intrapsişik yapısının bilinçli ve bilinçdışı  tüm duygularının bütününü yansıtır.
  2. Zihinsel İşleyiş ise; Diğerlerince doğrudan doğruya gözlenemiyecek,kişiye özel;duygu,düşünce bilinç ve bilinçdışı her türlü işlevin davranışa  dönüşmesi diyebiliriz
  3. Davranış bilimleri; İnsanın gözlenebilecek her türlü istendik ,istenmedik  tüm eylemleri diyebiliriz., Yürümesi,konuşması,ifadeleri, eğitimi sosyal ve kültürel kodları,dini bilgileri………….vb.yaşamsal örgütlenmelerinin tümü.,
İnsana dair her alanda gözlem ve çalışma yapma imkanı olan psikoloji bilimi, kendi içerisinde pek çok alt alana ayrılır. Bu alanlar birbirlerinden çok farklı konular ile ilgilenebilmekte ve çok farklı yaklaşımları benimsemiş olabilmektedir.

Eğitim psikolojisi, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, deneysel psikoloji, bilişsel psikoloji, endüstri psikolojisi  Klinik psikoloji.

Psikolog

Psikologlar, duygusal, zihinsel ve davranışsal işlev ve süreçleri sistematik olarak inceleyen, bu alanlarda gözlem ve değerlendirmeler yapan, üniversitelerin fen-edebiyat fakültesi psikoloji bölümlerinde 4 yıllık lisans eğitimin tamamlamış kişilerdir. 

Psikoloji biliminin pek çok alt alanı vardır. Bu alanların herhangi biriden yüksek lisans (uzmanlık) eğitimini tamamlamış kişilere Uzman Psikolog ünvanı verilir.

Psikolojik Danışman

Psikoljik danışman Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık alanında dört yıllık üniversite eğitimini tamamlayan kişidir.

Türkiye’de sahada  psikolojik danışmanlar okul,hastane ,özel eğitim ,sosyal hizmet kurumlarında mesleklerini icra etmektedirler.Psikolojik danışmanlari, klinik psikologlardan çok farklı çalışmamakla birlikte, patolojik problemleri olan kişilerle değil, gündelik hayattaki sıkıntıları ile mücadele eden kişilerle çalışırlar.

Bu kişilerin sahip oldukları güçlü yanları ve duygusal kaynakları arttırmak ve sıkıntıları ile daha kolay ve etkin biçimde baş etmelerine yardımcı olmak üzere hizmet verirler. . Her yaştan ve her popülasyondan insanla çalışabilirler.

Psikolog Nedir?

Psikologlar, duygusal, zihinsel ve davranışsal işlev ve süreçleri sistematik olarak inceleyen, bu alanlarda gözlem ve değerlendirmeler yapan, üniversitelerin fen-edebiyat fakültesi psikoloji bölümlerinde 4 yıllık lisans eğitimin tamamlamış kişilerdir.

Psikoterapist Kimdir?

Psikoterapiyi dünyaca bilimsel olarak kabul edilmiş herhangi bir terapi ekolü üzerinde yıllarca eğitim alıp uzmanlaşmış kişiler yaparlar.

Psikolojik Danışman, Danışmanlık Nedir?

Psikoljik danışman Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık alanında dört yıllık üniversite eğitimini tamamlayan kişidir.

Psikanalitik, Dinamik Psikoterapiler

Geçmiş ne kadar geride kalmış olsa da bugünkü bizi kişiliğimizi oluşturan geçmiş yaşam deneyimlerimiz ve anılarımızdır.

Kısa Süreli Terapiler

Genellikle maksimum 25 seans süren kısa süreli psikoterapi, hedef yönelimli ve aktiftir. Kısa süreli oluşu seans sayısı ile değil, danışanların belli bir hedefe ulaşabilmeleri için düşünce, duygu ve davranışlarını değiştirmeleri için destek verirken zamanı mümkün olduğunca verimli bir şekilde kullanmayı niyet edinmesi ile tanımlanmıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapiler

Bilişsel-davranışçı psikoterapi; görselleştirme, canlandırma, düşünme ,deneme ödevleri ve benzeri bilişsel süreçlerden ve çeşitli davranış değiştirme ilkelerinden yararlanarak kişinin hayatını olumsuz

EMDR-EFT

EMDR rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra fobiler,performans kaygısı,panik bozukluk,beden algısı bozukluğu,yas kronik ağrı,ve farkındalıkların oluşmasında kullanılan psikolojik yöntemdir.

Bütüncül (Entegratif-Eklektik) Psikoterapi

Tek bir psikoterapi yaklaşımına bağlı kalmaktansa, duruma ve danışanın ihtiyaçlarına göre esneklik gösterebilen bir terapi geleneğidir. Eldeki olaya veya veriye uygulanabilecek en iyi tekniği veya teoriyi arar. Örneğin eklektik yaklaşımlı bir terapist.....

Hipnoterapi

Hipnozun çeşitli tanımları olmasına rağmen ,bu tanımlardan bazıları şöyledir.beyinsel fonksiyonların çalıştığı uyku halinin olmadığı öze dönüş içsel bir yolculuktur. Beynin iki yarım küresinin bir iletişim halidir.

Varoluşçuluk

Varoluşuna anlam arayan insanın cevaplamaya çalıştığı temel beş soru şöyle sıralanabilir:
  1. Hayatın anlamı nedir?
  2. Geleceği bilmek ve belirlemek mümkün müdür?
  3. Ölümden başka bir hakikat var mıdır?
  4. Kaderimizin sorumluluğu kime aittir?
  5. Hayatta yalnız mıyız?