Psikolojik Danışman, Danışmanlık Nedir?

Psikolojik Danışman, Danışmanlık Nedir?

Psikoljik danışman Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık alanında dört yıllık üniversite eğitimini tamamlayan kişidir.

Türkiye’de sahada  psikolojik danışmanlar okul,hastane ,özel eğitim ,sosyal hizmet kurumlarında mesleklerini icra etmektedirler.Psikolojik danışmanlari, klinik psikologlardan çok farklı çalışmamakla birlikte, patolojik problemleri olan kişilerle değil, gündelik hayattaki sıkıntıları ile mücadele eden kişilerle çalışırlar.

Bu kişilerin sahip oldukları güçlü yanları ve duygusal kaynakları arttırmak ve sıkıntıları ile daha kolay ve etkin biçimde baş etmelerine yardımcı olmak üzere hizmet verirler. . Her yaştan ve her popülasyondan insanla çalışabilirler. 

Psikolojik danışmanlık 

Geleneksel olarak insanlarımızın  başvurduğu bir yöntemdir. Yıllardır insanlık yaşam sürecinde engellerle karşılaşmış tek başına çözmek yerine bir bilene danışma ihtiyacı duymuştur . sorunları sağlıklı çözümlere ulaştırmak ve danışmanla birlikte içsel yeni keşiflerde bulunmak, hayatımıza ve kendimize dair yeni farkındalıklar yaratmak, yaşamımıza anlam katmaya yöneliktir danışmanlık.

Ne işe yarar? Amacı nedir?

Kişisel, Sosyal, Eğitimsel ve Mesleki konularda :, kısa süreli ve uzun süreli sorun yaşayan bireyler, grup, aile, iş yaşamı ve sistemler  üzerinde çalışır. kişilerin amaçlarını belirleme, karar verme, var olan problemlerini çözme ve ya nedene dayalı  çözüm yollarını tartışırken: Bunu gizlilik, güven ve mahremiyet sağlayarak,tarafsız ve kişilik haklarına saygılı bir şekilde yapmaya özen gösterir.

Danışmanlık süreci

Psikolojik danışmanlık, danışanların insanları, olayları  ve olup bitenleri olduğu gibi görebilme olgunluğuna erişmelerine yardımcı olur. Psikolojik danışmanın amacı telkin yada tavsiyelerde bulunmak değil, danışanın daha önce farkında olmadığı duygu, düşünce ve isteklerinin bilince ulaşma süreci içinde, kendisini anlamasına ve geliştirmesine yardımcı olmaktır.

Danışanların kendilerini iyileştirebilecek potansiyele sahip oldukları hedefine yönelik çalışma yürütülür. Bunu kendilerinin görerek , hayatı olduğu kabullenip, her şeyi kontrol edemeyeceklerini kabullenmelerine yardımcı olur.

 • Psikolojik danışma hizmeti gönüllük esasına göre yürütülür,İctenlik ve samimiyet odaklıdır.
 • Danışan,yaşamının sorumluluklarını almaya hazır ve değişime açıktır.
 • Danışma seansları Danışan Odaklı olarak yapılır.

Ne zaman danışmanlığı  başvurmalıyım

Bireysel gelişim amacıyla; Güncel yaşamın getirdiği sorunlar ve sorumluluklar nedeniyle . bu durumun farkında olan ve çözüm yolları arayan herkezin başvurabileceği bir destek sürecidir.

 • Ergenler ve çocuklar
 • Anne adayları
 • Evlilik veya ilişki danışmanlığı

Danışmalık sureci nasıl ilerler Merkezimize başvurduğunuzda   psikolojik danışmanlığa  yönelik merak ettiğiniz soruları sorabilir, merkezimiz, çalışmak istediğiniz uzmanız veya başka ayrıntılar ile ilgili bilgiler alabilir ve bir değerlendirme yapabilirsiniz

Psikolog Nedir?

Psikologlar, duygusal, zihinsel ve davranışsal işlev ve süreçleri sistematik olarak inceleyen, bu alanlarda gözlem ve değerlendirmeler yapan, üniversitelerin fen-edebiyat fakültesi psikoloji bölümlerinde 4 yıllık lisans eğitimin tamamlamış kişilerdir.

Psikoterapist Kimdir?

Psikoterapiyi dünyaca bilimsel olarak kabul edilmiş herhangi bir terapi ekolü üzerinde yıllarca eğitim alıp uzmanlaşmış kişiler yaparlar.

Psikolojik Danışman, Danışmanlık Nedir?

Psikoljik danışman Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık alanında dört yıllık üniversite eğitimini tamamlayan kişidir.

Psikanalitik, Dinamik Psikoterapiler

Geçmiş ne kadar geride kalmış olsa da bugünkü bizi kişiliğimizi oluşturan geçmiş yaşam deneyimlerimiz ve anılarımızdır.

Kısa Süreli Terapiler

Genellikle maksimum 25 seans süren kısa süreli psikoterapi, hedef yönelimli ve aktiftir. Kısa süreli oluşu seans sayısı ile değil, danışanların belli bir hedefe ulaşabilmeleri için düşünce, duygu ve davranışlarını değiştirmeleri için destek verirken zamanı mümkün olduğunca verimli bir şekilde kullanmayı niyet edinmesi ile tanımlanmıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapiler

Bilişsel-davranışçı psikoterapi; görselleştirme, canlandırma, düşünme ,deneme ödevleri ve benzeri bilişsel süreçlerden ve çeşitli davranış değiştirme ilkelerinden yararlanarak kişinin hayatını olumsuz

EMDR-EFT

EMDR rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra fobiler,performans kaygısı,panik bozukluk,beden algısı bozukluğu,yas kronik ağrı,ve farkındalıkların oluşmasında kullanılan psikolojik yöntemdir.

Bütüncül (Entegratif-Eklektik) Psikoterapi

Tek bir psikoterapi yaklaşımına bağlı kalmaktansa, duruma ve danışanın ihtiyaçlarına göre esneklik gösterebilen bir terapi geleneğidir. Eldeki olaya veya veriye uygulanabilecek en iyi tekniği veya teoriyi arar. Örneğin eklektik yaklaşımlı bir terapist.....

Hipnoterapi

Hipnozun çeşitli tanımları olmasına rağmen ,bu tanımlardan bazıları şöyledir.beyinsel fonksiyonların çalıştığı uyku halinin olmadığı öze dönüş içsel bir yolculuktur. Beynin iki yarım küresinin bir iletişim halidir.

Varoluşçuluk

Varoluşuna anlam arayan insanın cevaplamaya çalıştığı temel beş soru şöyle sıralanabilir:
 1. Hayatın anlamı nedir?
 2. Geleceği bilmek ve belirlemek mümkün müdür?
 3. Ölümden başka bir hakikat var mıdır?
 4. Kaderimizin sorumluluğu kime aittir?
 5. Hayatta yalnız mıyız?