Psikoterapist Kimdir?

Psikoterapist Kimdir?

Psikoterapiyi dünyaca bilimsel olarak kabul edilmiş herhangi bir terapi ekolü üzerinde yıllarca eğitim alıp uzmanlaşmış kişiler yaparlar. Psikoterapi eğitimi Türkiye'de sınırlı birkaç alt alan kapsamında verilmektedir; ancak yurt dışında başka eğitim seçenekleri mevcuttur.

Mesleki standartlara göre, sadece psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik veya koçluk eğitimi almış, terapist olabilmek için gerekliliği öngörülen eğitimler ile tamamlamamış, terapi üzerine uzmanlaşmamış kişiler terapi desteği vermemelidir.

Psikiyatris denetiminde; Klinik psikolog, psikolog ,psikolojik danışman,eğitim uzmanı,sosyal hizmet uzmanı bağlı oldukları ekoller eşliğinde süpervizyon desteği ile terapilerini yaparlar.

Ancak terapi;

  • Empatik anlama becerisi
  • Saygı ve olumlu tavır
  • Dürüstlük ve samimiyet
  • Şimdi ve burada
  • Güvenilir bir ilişkiyi gerektirir.
Terapide, bireylerle çalışıldığı gibi çiftler, aileler ve gruplarla da çalışılabilir.

Psikoterapist, çoğunlukla kişinin yapısına, sıkıntısına ve durumuna göre en uygun terapi yaklaşımını kullanır. Bunların arasında bilişsel, davranışsal, bilişsel-davranışsal, psikodinamik ve humanistik ekoller mevcuttur. 

Terapi kişiye, aileye veya başka bir gruba yönelik olabilir. Psikoterapist, kişinin ilaç tedavisinden faydalanabileceğini gördüğü takdirde kişiyi bir tıbbi sağlık çalışanına veya psikiyatra yönlendirebilir.


Psikolog Nedir?

Psikologlar, duygusal, zihinsel ve davranışsal işlev ve süreçleri sistematik olarak inceleyen, bu alanlarda gözlem ve değerlendirmeler yapan, üniversitelerin fen-edebiyat fakültesi psikoloji bölümlerinde 4 yıllık lisans eğitimin tamamlamış kişilerdir.

Psikoterapist Kimdir?

Psikoterapiyi dünyaca bilimsel olarak kabul edilmiş herhangi bir terapi ekolü üzerinde yıllarca eğitim alıp uzmanlaşmış kişiler yaparlar.

Psikolojik Danışman, Danışmanlık Nedir?

Psikoljik danışman Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık alanında dört yıllık üniversite eğitimini tamamlayan kişidir.

Psikanalitik, Dinamik Psikoterapiler

Geçmiş ne kadar geride kalmış olsa da bugünkü bizi kişiliğimizi oluşturan geçmiş yaşam deneyimlerimiz ve anılarımızdır.

Kısa Süreli Terapiler

Genellikle maksimum 25 seans süren kısa süreli psikoterapi, hedef yönelimli ve aktiftir. Kısa süreli oluşu seans sayısı ile değil, danışanların belli bir hedefe ulaşabilmeleri için düşünce, duygu ve davranışlarını değiştirmeleri için destek verirken zamanı mümkün olduğunca verimli bir şekilde kullanmayı niyet edinmesi ile tanımlanmıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapiler

Bilişsel-davranışçı psikoterapi; görselleştirme, canlandırma, düşünme ,deneme ödevleri ve benzeri bilişsel süreçlerden ve çeşitli davranış değiştirme ilkelerinden yararlanarak kişinin hayatını olumsuz

EMDR-EFT

EMDR rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra fobiler,performans kaygısı,panik bozukluk,beden algısı bozukluğu,yas kronik ağrı,ve farkındalıkların oluşmasında kullanılan psikolojik yöntemdir.

Bütüncül (Entegratif-Eklektik) Psikoterapi

Tek bir psikoterapi yaklaşımına bağlı kalmaktansa, duruma ve danışanın ihtiyaçlarına göre esneklik gösterebilen bir terapi geleneğidir. Eldeki olaya veya veriye uygulanabilecek en iyi tekniği veya teoriyi arar. Örneğin eklektik yaklaşımlı bir terapist.....

Hipnoterapi

Hipnozun çeşitli tanımları olmasına rağmen ,bu tanımlardan bazıları şöyledir.beyinsel fonksiyonların çalıştığı uyku halinin olmadığı öze dönüş içsel bir yolculuktur. Beynin iki yarım küresinin bir iletişim halidir.

Varoluşçuluk

Varoluşuna anlam arayan insanın cevaplamaya çalıştığı temel beş soru şöyle sıralanabilir:
  1. Hayatın anlamı nedir?
  2. Geleceği bilmek ve belirlemek mümkün müdür?
  3. Ölümden başka bir hakikat var mıdır?
  4. Kaderimizin sorumluluğu kime aittir?
  5. Hayatta yalnız mıyız?